وضعیت دگرباشان افغان در پاکستان-رفعت‌الله اورکزی از پشاور گزارش می‌دهد

وضعیت دگرباشان افغان در پاکستان-رفعت‌الله اورکزی از پشاور گزارش می‌دهد

دوشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۷