خسارات هنگفت در آتش‌سوزی در کابل-گزارشی از نقیب بیان، افغانستان اینترنشنال

خسارات هنگفت در آتش‌سوزی در کابل گزارشی از نقیب بیان، افغانستان اینترنشنال

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۱