سقوط هواپیما در بدخشان - شهناز کامل‌زاده، از دوشنبه گزارش می‌دهد:

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۱