تنش لفظی نمایندگی افغانستان و پاکستان گفت‌وگو با نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان

تنش لفظی نمایندگی افغانستان و پاکستان گفت‌وگو با نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۵