نصاب آموزشی طالبان و رشد بنیادگرایی-گفت‌وگو با نصیر احمد فایق

نصاب آموزشی طالبان و رشد بنیادگرایی گفت‌وگو با نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۰۳