سرویس خبری ۸ صبح، ‌‌چهارشنبه ۱۹ اسد ۱۴۰۱- استدیوی لندن و اسلام آباد، افغانستان اینترنشنال