فرمان انفکاک پسران مقام‌های طالبان-گفت‌وگو با شفیق‌الله شفیق، کارشناس سیاسی