رانش مرگبار زمین درپاپوآ گینه نو-علیرضا محبی از ملبورن گزارش می‌دهد

رانش مرگبار زمین درپاپوآ گینه نو-علیرضا محبی از ملبورن گزارش می‌دهد

دوشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۷