مبارزه نهادهای حقوق بشر با زن‌ستیزی طالبان

مبارزه نهادهای حقوق بشر با زن‌ستیزی طالبان عارف یعقوبی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن جزییات می‌دهد:

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۲