دو سال زن‌ستیزی، دو سال اعتراض- صمصامه سیرت، خبرنگار افغانستان اینترنشنال، گزارش می‌دهد:

جمعه ۱۴۰۲/۰۵/۲۰