نشست رهبران گروه ۲۰ در دهلی نو - بردیا افشین، جزئیات می‌دهد:

شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۸