پیشی گرفتن یوان از دلار در چین- توماج طاهباز، خبرنگار افغانستان اینترنشنال جزئیات می‌دهد

پیشی گرفتن یوان از دلار در چین توماج طاهباز، خبرنگار افغانستان اینترنشنال جزئیات می‌دهد

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۵/۰۳