سخنرانی نماینده اسلوونی، در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره افغانستان

سخنرانی نماینده اسلوونی، در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره افغانستان

جمعه ۱۴۰۳/۰۴/۰۱