پنجمین دور سفر وزیر خارجه امریکا به خاورمیانه - صدف امیری و اشکان صفایی گزارش می‌دهند:

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۶