ادامه تنش‌ها بر سر برنامه اتمی ایران احمد صمدی از برلین گزارش می‌دهد

ادامه تنش‌ها بر سر برنامه اتمی ایران احمد صمدی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از برلین گزارش می‌دهد:

شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۱