وضع محدودیت بر مهاجران افغان در کرمانشاه- گفت‌وگو با ریحانه گنجی، فعال اجتماعی و فعال مدنی

وضع محدودیت بر مهاجران افغان در کرمانشاه- گفت‌وگو با ریحانه گنجی، فعال اجتماعی و فعال مدنی

جمعه ۱۴۰۲/۰۴/۳۰