گزارش اکلید در مورد خشونت طالبان علیه غیرنظامیان گفت‌وگو با حبیب خان توتاخیل

گزارش اکلید در مورد خشونت طالبان علیه غیرنظامیان گفت‌وگو با حبیب خان توتاخیل، رئيس دیده‌بان صلح افغانستان

شنبه ۱۴۰۲/۰۵/۲۱