نخست‌وزیر پاکستان، از احتمال تعطیل شدن برخی ادارات دولتی این کشور خبر داد.

نخست‌وزیر پاکستان، از احتمال تعطیل شدن برخی ادارات دولتی این کشور خبر داد. توضیحات رفعت‌الله اورکزی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از پیشاور

یکشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۷