نگرانی سازمان‌ملل از اخراج مهاجران افغان از پاکستان - بیژن یقین، گزارش می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۴