حمایت ترکیه از آذربایجان در مناقشه قره‌باغ- فرزیا ثابتی جزئيات می‌دهد

حمایت ترکیه از آذربایجان در مناقشه قره‌باغ- فرزیا ثابتی جزئيات می‌دهد

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۵