درخواست لغو ممنوعیت آموزش دختران گفت‌وگو با نجوا عالمی، افغانستان اینترنشنال