ششمین روز جنگ اسرائیل و حماس گفت‌وگو با مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه

ششمین روز جنگ اسرائیل و حماس گفت‌وگو با مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۰