امضای چندین قرارداد بین روسیه و کوریای شمالی

امضای چندین قرارداد امنیتی و اقتصادی بین روسیه و کوریای شمالی توضیحات علی کاظمی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال در مسکو

چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰