احتمال دوامدار شدن جنگ روسیه و اوکراین جزئيات بیشتر از توماج طاهباز

احتمال دوامدار شدن جنگ روسیه و اوکراین جزئيات بیشتر از توماج طاهباز، خبرنگار افغانستان اینترنشنال

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۰۷