کشته شدن حداقل دو عضو طالبان در لغمان-گفت‌وگو با عبدالصمد صمدی، رئیس پیشین امنیت

کشته شدن حداقل دو عضو طالبان در لغمان گفت‌وگو با عبدالصمد صمدی، رئیس پیشین امنیت داخلی شورای امنیت ملی

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۲