بازداشت مهاجران افغانستان در پاکستان جز‍ئیات بیشتر از تهمینه عثمانی

بازداشت مهاجران افغانستان در پاکستان جز‍ئیات بیشتر از تهمینه عثمانی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال در اسلام‌آباد

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۰