بررسی کشتار نظامیان پیشین در کنگره امریکا-عارف یعقوبی گزارش می‌دهد

بررسی کشتار نظامیان پیشین در کنگره امریکا عارف یعقوبی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال گزارش می‌دهد

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۲