حمله بر طالبان در قلب کابل-گفت‌وگو با میرزا محمد یارمند، معین پیشین وزارت امور داخله

حمله بر طالبان در قلب کابل گفت‌وگو با میرزا محمد یارمند، معین پیشین وزارت امور داخله

شنبه ۱۴۰۲/۰۵/۲۱