اختلاف طالبان با جهان اسلام؛ آیا طالبان در پی استقلال مذهبی استند؟

اختلاف طالبان با جهان اسلام؛ آیا طالبان در پی استقلال مذهبی استند؟ گفت‌وگو با علی محقق نسب، پژوهشگر امور دینی

شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۶