افتتاح معبد رام در هند-گفت‌وگو با افراسیاب، ختک، فعال سیاسی و کارشناس مسائل منطقه‌ای

افتتاح معبد رام در هند گفت‌وگو با افراسیاب، ختک، فعال سیاسی و کارشناس مسائل منطقه‌ای

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۱