جزئیات مرگ رئیس جمهور ایران در گزارشی از نصیر بهزاد، خبرنگار افغانستان اینترنشنال:

دوشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۳۱