حکم بازداشت عمران خان - گفت‌وگو با حق‌نواز خان، تحلیلگر و روزنامه نگار پاکستانی

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۰۲