ماین؛ بلای جان کودکان در افغانستان

براساس آمارها ۸۶ درصد قربانیان انفجار ماین در افغانستان کودکان اند. اسما سرگند، گزارش می‌دهد:

شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۵