نادیده‌گرفتن زنان در نشست دوحه

نادیده‌گرفتن زنان در نشست دوحه؛ دلیل نشنیدن صدای زنان افغانستان توسط سازمان ملل چیست؟ گفت‌وگو با آصفه استانکزی، فعال حقوق زن

دوشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۰۴