گزارش جدید گزارشگر سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان

گزارش جدید گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان الهام کریمی، گزارش می‌دهد:

پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۴