دوسالگی کابینه سرپرست طالبان- تاج‌الدین سروش، خبرنگار افغانستان اینترنشنال، گزارش می‌دهد:

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۲۳