عملیات ارتش پاکستان در وزیرستان شمالی گفت‌وگو با شاهد خان، خبرنگار آزاد

عملیات ارتش پاکستان در وزیرستان شمالی گفت‌وگو با شاهد خان، خبرنگار آزاد

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۳