حمایت طالبان و شماری از رهبران سیاسی با حمله ایران بر اسرائيل-گفت‌وگو با عبدالله خنجانی

حمایت طالبان و شماری از رهبران سیاسی با حمله ایران بر اسرائيل-گفت‌وگو با عبدالله خنجانی، روزنامه‌نگار

یکشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۶