تعیینات و جابجایی در ادارات محلی طالبان-گفت‌وگو با سلیم پیگیر

تعیینات و جابجایی در ادارات محلی طالبان گفت‌وگو با سلیم پیگیر، رئیس حزب متعهد فکری افغانستان

شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۰۵