وضعیت حقوق بشری کودکان در افغانستان - نجیب پاسون، گزارش می‌دهد:

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۹