امریکا خواهان تحقیق درباره حمله اخیر کابل - صدف امیری، گزارش می‌دهد:

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۸