لحظه انتقال عمران خان به زندان-عبدالواحد حیدری، خبرنگار افغانستان اینترنشنال گزارش می‌دهد

لحظه انتقال عمران خان به زندان عبدالواحد حیدری، خبرنگار افغانستان اینترنشنال گزارش می‌دهد

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۱۵