پس‌‌لرزه‌های خروج امریکا از افغانستان - صمصامه سیرت، گزارش می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۲۵