خوشبینی‌ها وبدبینی‌ها به نشست دوحه

خوشبینی‌ها وبدبینی‌ها به نشست دوحه شهرزاداکبر: نسبت طالبان به کوه و جنگ، توهین به کوه است چرا که کوه دشمن زنان نیست گزارشی از رحمان کاکر

دوشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۰۴