سفر وزیر خارجه طالبان به دوحه گفت‌وگو با حسین یاسا، سخنگوی شورای مقاومت ملی

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۰۸