زمین‌لرزه‌های پیهم در هرات-سیامک هروی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال گزارش می‌دهد

زمین‌لرزه‌های پیهم در هرات سیامک هروی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال گزارش می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۹