تجدید نظر آلمان در نحوه ارسال کمک‌ها به افغانستان-گفت‌وگو با نصرت اقبال، فعال مدنی

تجدید نظر آلمان در نحوه ارسال کمک‌ها به افغانستان گفت‌وگو با نصرت اقبال، فعال مدنی

شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۵