زمین‌لرزه شدید در هرات گفت‌وگو با خالد احدی، کارشناس مسائل صحی

زمین‌لرزه شدید در هرات گفت‌وگو با خالد احدی، کارشناس مسائل صحی

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۳