لحن آشتی‌جویانه برخی از مخالفان طالبان در روز نخست نشست ویانا

لحن آشتی‌جویانه برخی از مخالفان طالبان در روز نخست نشست ویانا محمد محقق، رهبر حزب وحدت مردم اسلامی، در این نشست گفت که سراج‌الدین حقانی به گفت‌وگوی میان افغان‌ها گرایش دارد مرتضی رضایی گزارش می‌دهد

دوشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۰۴