خبرهای ۱۰ شب، جمعه ۱۴ اسد ۱۴۰۱ استدیوی واشنگتن، افغانستان اینترنشنال